ZAPRASZAMY

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA
WARTOŚCI I POTRZEB MŁODZIEŻY
W POWIECIE PŁOCKIM

START WYDARZENIA ZA:

 • 00

  Dni

 • 00

  Godzin

 • 00

  Minut

 • 00

  Sekund

18 grudnia 2020 r. - transmisja od 16:00

AGENDA

Przebieg spotkania on-line

PRELEGENCI

Oktawia Gorzeńska

Absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka Szkoły, a także twórczyni Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini rady programowej projektu „Szkoła dla innowatora” Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współinicjatorka ruchu #wiosnaedukacji, prowadząca Akademię Przywództwa Edukacyjnego. Autorka ekspertyz edukacyjnych, poradnika dla dyrektorów o edukacji zdalnej, a także współautorka publikacji „Zmiany. Innowacje. Eksperymenty”. Na co dzień pracuje ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, samorządami i różnymi instytucjami, tworząc programy edukacyjne, strategie rozwoju placówek, szkoląc, doradzając, jak wdrażać zmianę i nowatorskie rozwiązania. Poza tym wykłada, szkoli, występuję jako mówczyni motywacyjna, a także prelegentka. Ma za sobą doświadczenie między innymi podczas TEDx, a także udział w panelach na Forum Ekonomicznym.

Dr Łukasz Hajduk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Właściciel Centrum Edukacji i Animacji, trener w Małopolskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, animator kultury, tutor. Zainteresowania naukowe dotyczą: animacji społeczno-kulturowej; metodyki organizacji środowiska lokalnego; edukacji obywatelskiej i regionalnej, ruchów młodzieżowych (w szczególności skautingu), aktywizujących metod nauczania - zwłaszcza pedagogiki zabawy. Autor książki "Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego" oraz licznych artykułów naukowych, m.in. "Wychowanie obywatelskie, państwowe, narodowe. Przegląd wybranych koncepcji", "Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie", "Organizacje młodzieżowe na wsi: przestrzeń przygotowana do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym". Prywatnie miłośnik gór, dobrej kawy i muzykowania, mąż Agnieszki, tato Hani i Janka.

LOGOWANIE