ZAPRASZAMY

Poznaj wartości i potrzeby płockiej młodzieży

Znamy wyniki badania dotyczącego wartości i potrzeb cenionych przez płocką młodzież, która wskazała także swoje autorytety oraz osoby inspirujące je do rozwoju i motywujące do działania. Sondaż pozwolił zdiagnozować również plany młodych ludzi na przyszłość po skończeniu szkoły średniej. Wnioski z badania uczniów przedstawili eksperci oceniający wyniki sondażu przeprowadzanego wśród niemal 1300 uczniów z 25. szkół średnich z Płocka i powiatu płockiego.


„Badanie wartości i potrzeb młodzieży w powiecie płockim” zostało przeprowadzone przez analityków Instytutu Badawczego Kantar Polska przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku i PKN ORLEN, który był pomysłodawcą i partnerem biznesowym projektu. Raport przedstawia opinię młodzieży zawartą w sześciu blokach tematycznych dotyczących Zainteresowania i czasu wolnego, Finansów, Cenionych wartości, Planów na przyszłość, Motywacji do działania i samorozwoju, a także Autorytetów. Badanie zrealizowano za pomocą papierowej ankiety samodzielnie wypełnianej przez uczniów w szkole.

Zdaniem ekspertów analizujących badanie, jego wyniki prowadzą do wielu ciekawych odpowiedzi, dzięki którym płockiej kadrze pedagogicznej może być łatwiej budować lepsze relacje z młodzieżą, a także wypracować lepsze metody i formy sprzyjające rozwijaniu kompetencji uczniów. Ponadto według specjalistów odpowiedzi ankietowanych, to także cenna wiedza dla pedagogów szkolnych, którzy mogą rozwijać dotychczasowy model pracy w oparciu o zdefiniowane w badaniu potrzeby i rekomendacje. Nadchodzący okres wakacyjny to dla wielu rodziców, opiekunów i pedagogów doskonały czas, aby odpocząć od codziennych wyzwań związanych z edukacją, ale także zapewne dobry czas, aby pogłębić swoją wiedzę i zaplanować efektywne wspomaganie procesu kształcenia młodych ludzi.

Spółka widząc potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, angażuje się we współpracę z wieloma szkołami. Na tej podstawie uczniom udzielane jest wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych, gdy mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych w spółkach Grupy ORLEN. Koncern zabiega także o rozwój zawodowy osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży. Co roku w PKN ORLEN przygotowywanych jest do pracy zawodowej, co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych i osób kończących edukację.

- Jesteśmy firmą zaangażowaną w projekty społeczne służące rozwojowi rynku lokalnego, a szczególnie mieszkańców Płocka i okolic. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i wiedzą z osobami, które stoją przed wyborem własnej kariery zawodowej. To z myślą o studentach i absolwentach prowadzimy praktyki i programy stażowe. Od wielu lat wspieramy także płockie szkoły podstawowe i licea, finansujemy stypendia oraz wsłuchujemy się w potrzeby lokalnej społeczności. Stąd też powstał pomysł na badanie, którego wyniki, mam nadzieję, pomogą nie tylko w lepszym poznaniu potrzeb młodzieży, ale także w opracowaniu metod współpracy, służącej inspiracji i rozwojowi młodego pokolenia - powiedziała Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

Raport „Badanie wartości i potrzeb młodzieży z w powiecie płockim” został omówiony przez ekspertów podczas webinarium transmitowanego na stronie ww.orlen-inspirujemydorozwoju.pl. W spotkaniu uczestniczyła kadra pedagogiczna ze szkół biorących udział w badaniu oraz z innych placówek, które mogłyby być zainteresowane jego treścią. Z dokumentem można się zapoznać tutaj.

Z raportu „Badanie wartości i potrzeb młodzieży z w powiecie płockim wynika m.in., że młodzież stojąca u progu dojrzałości, najbardziej u innych ceni: tolerancję i szacunek dla innych (56%), kulturę osobistą, lojalność, pracowitość i poczucie odpowiedzialności (powyżej i prawie 40% wskazań). Na obecnym etapie życia dla zdecydowanej większości młodzieży najważniejsza jest rodzina (78%), zwłaszcza dla uczniów szkół branżowych i kobiet. Ta wartość wskazana jest przez największy odsetek uczniów ze wszystkich szkół (78%), a do następnych wartości dzieli ją dosyć duży procentowy dystans. Są nimi miłość (46%) i przyjaźń (45%), przy czym pierwszy atrybut ważniejszy jest dla kobiet. Samorozwój uplasował się na pozycji czwartej (32%) i nieco częściej doceniany jest przez licealistów i mężczyzn.

Głównym motywatorem do podejmowania działań w kierunku samorozwoju jest zapewnienie sobie lepszej przyszłości (ponad 40% wskazań), chęć zdobycia niezależności (16%) oraz posiadania pieniędzy (11%).

Potrzebę słuchania i inspirowania się innymi ludźmi, aby móc się rozwijać odczuwa ponad 40% młodych ludzi. Częściej są to uczniowie szkół średnich, typu liceum czy technikum niż szkoły branżowej. Nie odczuwa takiej potrzeby 27 % badanych, a 33% nie zastanawiało się nad tą kwestią.

Spośród najbliższego otoczenia najczęściej wymienianym autorytetem jest matka (44%), a w następnej kolejności ojciec (36%). Przyjaciele stanowią inspirację dla 19% uczniów, a rodzeństwo dla 15% ankietowanych. Zdaniem ekspertów analizujących badanie, jego wyniki potwierdzają powszechnie znaną regułę, że matki stanowią częstsze źródło inspiracji dla córek niż synów (55% vs 34%), a ojcowie odwrotnie (33% vs 38%). Niektórzy uczniowie szkół średnich niezbyt chętnie wypowiadali się na temat swoich autorytetów. Aż 35% badanych nie podało w ankiecie żadnego nazwiska, a spośród tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie, 13% przyznało, że nie zna żadnej osoby, która stanowiłaby dla nich inspirację. Jeszcze większy problem młodzież miała z wymienieniem nazwiska osoby, która stanowi inspirację i z którą chciałaby się spotkać, gdyby miała taką możliwość – w tym przypadku 40% osób nie odpowiedziało na pytanie, a 20% stwierdziło, że nie ma takiej osoby. Generalnie kobiety miały większy problem ze wskazaniem nazwisk swoich autorytetów. Jednakże uczniowie, którzy podzielili się swoimi opiniami, wskazali osoby z wielu dziedzin działalności: sportu, muzyki, polityki, nauki, kultury i sztuki, a także różnego rodzaju celebrytów, youtuberów i vlogerów.

- Inspirowanie się celebrytami i influencerami może prowadzić do pustki. Dlatego też proponuję w przemyślany sposób podsuwać młodym inne autorytety. Biorąc pod uwagę znaczenie rodziny, miłości, towarzystwa znajomych, mogą to być tzw. bohaterowie dnia codziennego. Wartości najbardziej cenione u innych to tolerancja, szacunek dla innych, kultura osobista, lojalność, pracowitość – tych cech nie brakuje otaczającym nas ludziom, czego, niestety, nie można powiedzieć o niektórych wskazanych przez młodzież autorytetach – uważa oceniający badanie dr Łukasz Hajduk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki.

Anonimowy sondaż został zrealizowany po raz pierwszy wśród pełnoletnich uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się głównie w Płocku, ale także powiecie płockim - w Gąbinie, Wyszogrodzie i Drobinie. Ankieterzy odwiedzili w minionym roku szkolnym (tj. 2019/2020) jedenaście placówek ogólnokształcących, dwanaście techników, a także szkoły branżowe. W rezultacie odpowiedzi zebrano od niemal 1300 uczniów uczęszczających do klas III i IV, a więc znajdujących się u progu dojrzałości i podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości. Wyniki badania zostały zinterpretowane przez ekspertów Instytutu Badawczego Kantar Polska, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Przywództwa Edukacyjnego.

RAPORT

PRELEGENCI

Oktawia Gorzeńska

Absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka Szkoły, a także twórczyni Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini rady programowej projektu „Szkoła dla innowatora” Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współinicjatorka ruchu #wiosnaedukacji, prowadząca Akademię Przywództwa Edukacyjnego. Autorka ekspertyz edukacyjnych, poradnika dla dyrektorów o edukacji zdalnej, a także współautorka publikacji „Zmiany. Innowacje. Eksperymenty”. Na co dzień pracuje ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, samorządami i różnymi instytucjami, tworząc programy edukacyjne, strategie rozwoju placówek, szkoląc, doradzając, jak wdrażać zmianę i nowatorskie rozwiązania. Poza tym wykłada, szkoli, występuję jako mówczyni motywacyjna, a także prelegentka. Ma za sobą doświadczenie między innymi podczas TEDx, a także udział w panelach na Forum Ekonomicznym.

Dr Łukasz Hajduk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Właściciel Centrum Edukacji i Animacji, trener w Małopolskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, animator kultury, tutor. Zainteresowania naukowe dotyczą: animacji społeczno-kulturowej; metodyki organizacji środowiska lokalnego; edukacji obywatelskiej i regionalnej, ruchów młodzieżowych (w szczególności skautingu), aktywizujących metod nauczania - zwłaszcza pedagogiki zabawy. Autor książki "Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego" oraz licznych artykułów naukowych, m.in. "Wychowanie obywatelskie, państwowe, narodowe. Przegląd wybranych koncepcji", "Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie", "Organizacje młodzieżowe na wsi: przestrzeń przygotowana do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym". Prywatnie miłośnik gór, dobrej kawy i muzykowania, mąż Agnieszki, tato Hani i Janka.